Esittely

Esittely

Laaja kokemus asiakkaiden avustamisessa erilaisissa yritystoimintaan liittyvissä riskienhallinnollisissa kysymyksissä, kuten liikejuridiikan, sopimus- ja kuljetusoikeuden alaan kuuluvissa toimeksiannoissa.

Osaamisalueisiin kuuluvat myös kaupalliset sopimukset sekä vakuutussopimuksiin liittyvät vakuutusoikeudelliset kysymykset.

Haluamme palvella jokaista asiakastamme parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistua siitä, että palvelumme tuottavat konkreettista lisäarvoa asiakkaillemme. Pyrimme antamaan neuvoja, jotka ovat paitsi juridisesti perusteltuja, myös ymmärrettäviä ja liiketaloudellisesti järkeviä.

Hinnoittelu

Hinnoittelu

Yleiset veloitusperiaatteet

Veloitus perustuu lähtökohtaisesti toimeksiannon suorittamisessa käytettyyn työaikaan ja sen mukaisiin tuntiveloituksiin. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia (esim. puhelinneuvottelu). Kaikki annetut hintatiedot ja mahdolliset hinta-arviot ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Asianajotoimisto Ulrika Larpes Consulting Oy:n ja toimeksiantajan välillä sovelletaan toimiston Yleisiä Palveluehtoja 1.10.2015, ellei osapuolten välillä ei ole kirjallisesti sovittu toisin. Toimiston Yleiset Palveluehdot ovat saatavilla tästä aukeavasta linkistä.

Tuntihinnat

Tuntihinta on 230 – 320 €/h + alv (285,20 - 396,80 €/h sis. alv) riippuen toimeksiannon luonteesta. Asteikon yläpäässä ovat toimeksiannot, jotka edellyttävät erityisosaamista tai -kokemusta, ovat poikkeuksellisen kiireellisiä tai toteutetaan muulla kuin suomen kielellä.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan pääsääntöisesti osapuolen omat kustannukset riita-asioissa ja riitaisissa hakemusasioissa vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyillä edellytyksillä. Toimeksisaaja ei ole kuitenkaan sidottu vakuutusyhtiön maksu- ja korvausperusteisiin. Omavastuuosuuden ylittävästä laskusta on yksityishenkilöiden osalta sovittava erikseen tehtävää vastaanotettaessa.

Oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn liittyvien palkkioiden ja kulujen maksaminen on asiakkaan vastuulla riippumatta siitä, määrätäänkö vastapuoli maksamaan asiakkaan kulut kokonaan tai osittain tai korvataanko toimeksisaajan palkkiot ja kulut asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta.

Erityishinnoittelu

Asiakkaan toivomuksesta voimme sopia myös erityisistä hinnoitteluperiaatteista, kuten kiinteästä toimenpidehinnoittelusta. Annamme myös, milloin mahdollista, arvion toimeksiannon kustannuksista asiakkaalle. Arviot ovat kuitenkin aina epätarkkoja ja perustuvat niiden antamishetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Arvio ei näin ollen sido toimeksisaajaa.

Kulut ja laskutus

Yleensä toimeksiannon aloittamisen yhteydessä laskutetaan uusilta asiakkailta kohtuulliseksi arvioitu palkkio- ja kuluennakko.

Riippumatta palkkioperusteesta ja mahdollisista erityisjärjestelyistä, veloitamme aina toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi tuomioistuinten perimät palkkiot ja muut viranomaismaksut eriteltyinä kuukausittain jälkikäteen.

Edellä mainitun lisäksi veloitetaan neljän (4) prosentin toimistokuluveloitus. Toimistokuluveloitusta ei voida oikeudenkäyntitoimeksiannoissa vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Mahdollisten pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tehtävien matkojen osalta veloitetaan matkoista matka-ajasta 50 % tuntiveloituksesta ja lisäksi verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaiset matkakulut.

Kertyneet palkkiot, toimistokulut ja muut kulut laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen. Muusta välilaskutuksesta sovitaan erikseen.

Ellei toisin sovita, laskut osoitetaan asiakkaalle ja asiakas maksaa ne. Maksuehto on 10 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään laillinen viivästyskorko.

Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisävero peritään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena.

Henkilöstö

Henkilöstö

Ulrika Larpes

Koulutus

 • Sovittelija, Asianajajaliiton sovintomenettelykoulutus 2014
 • Asianajajatutkinto, 2013
 • Merioikeuden erityistutkinto 1998, Oslon yliopiston merioikeuteen erikoistuneessa Nordisk Institutt for Sjørett -instituutissa
 • Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1990
 • Juristexamen, Lundin Yliopisto 1984

Kielitaito

ruotsi, suomi ja englanti

Työkokemus

 • Asianajotoimisto Ulrika Larpes Consulting Oy  2010 -
 • Varustamoliikelaitos Finstaship (nyk. Arctia Oy), lakiasiainjohtaja 2007 - 2009
 • Merivakuutusyhtiö Oy Gard (Baltic), lakimies 2001-2007
 • Varustamoliikelaitos Finstashipin hallituksen jäsen 2004 - 2007
 • Liikenne- ja viestintäministeriö, vanhempi hallitussihteeri 1997 - 2000
 • Oikeusministeriö, lainsäädäntösihteeri 1996 - 1997
 • Asianajotoimisto Nordic Law, lakimies, asianajaja 1990 - 1995
 • Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen vesioikeus 1990
 • Opiskeluvuosina Helsingissä kauppaopistossa oikeusopin opettajana
 • Opiskeluvuosien kesät; Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ahvenanmaan lääninhallitus

Vuodesta 2009 erilaisia luottamustehtäviä, kuten Varustamosäätion asiamies ja hallituksen jäsen.

Nämä sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tai niillä olevien artikkelien tietojen nojalla.