Familje- och arvsrätt

Familje- och arvsrätt

En enskild person behöver ofta juridisk expertis när det gäller arvs- och familjeförmögenhetsrättsliga frågor. Och ifall ett företag ingår i förmögenheten är det synnerligen viktigt att planera och bereda sig på förhand. Advokatbyrån har även kompetens att biträda klienterna i frågor som kan uppstå till exempel i samband med en äktenskapsskillnad såsom vid avvittring.

Genom skatteplanering, äktenskapsförord, gåvor och testamenten kan förmögenheten förvaltas på ett ändamålsenligt sätt. Advokatbyrån biträder klienter i anslutning till förmögenhetsförvaltning och andra familjerättsliga ärenden, såsom bouppteckningar, testamenten och arvskiften. Också boutrednings- och skiftesmannauppdrag i dödsbon.

Eventuella rättegångar hanteras med erfarenhet och expertis.