Juridiska tjänster och rådgivning

Byrån har verkat sedan 2010 och erbjuder juridisk expertis och rådgivning med tyngdpunkt på affärsjuridik och sjö- och transporträtt samt konfliktlösning.

Som kunder har vi både företag, företagare och samfund samt privatpersoner med förmögenhetsrättsliga spörsmål.
På den civilrättsliga sidan betjänar vi också privatpersoner i ärenden inom fastighets- och bostadsjuridik, arvs- och förmögenhetsrätt samt avtalsrätt.

Vi handhar också internationella uppdrag. Se vidare under ”Verksamhetsområden".