Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Då avtalet inte följs, då avtalsrättsliga förpliktelser inte uppfylls, avtalsbrott anses ske eller då skada uppstår utanför ett avtalsförhållande, blir de skadeståndsrättsliga bestämmelserna aktuella. Bedömning av ansvarsgrunder, ersättningsbelopp, orsakssamband m.m. är ofta förekommande frågor när vi bistår våra klienter vid förhandlingar och vid tvist.