Asunto- ja kiinteistökaupat

Asunto- ja kiinteistökaupat voivat olla monelle toimijalle tärkeimpiä omistukseen liittyviä omaisuushankintoja, oli kyse sitten sijoituksesta tai omaan asu-miseen liittyvä hankinta. On tärkeätä osata soveltaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä käytäntöön ja tuntea alan problematiikkaa sekä kyetä arvioimaan kaupan kohteen oikeudellisia riskejä. Me tarjoamme myös yksityishenkilöille asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvää neuvontaa, laadimme tarvittavat asiakirjat, arvioimme asiantuntijalausuntoja sekä niihin liittyviä vastuukysymyksiä, arvioimme välittäjän vastuukysymyksiä.

Avustamme viranomaislupien selvittämisessä ja rakennus- ja toimenpidelupien hankkimisessa sekä myös yhtiöjärjestyksen muutoksista, kuten esimerkiksi tarvittavista käyttötarkoituksen muutoksista. Luonnollisesti avustamme neuvotteluissa ja asiamiehinä erityisesti mahdollisissa riita-asioissa, oikeudenkäynteineen ja/tai sovitteluineen. Tarjoamme myös asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistö-osakeyhtiöiden hallituksille hallinnollisia asiantuntijapalveluja, kuten hallituksen tai yhtiökokouksen puheenjohtajana toimimista.

Palvelumme:

  • Riita-asioiden hoitaminen ja toimiminen asiamiehenä tuomioistuimissa
  • Kauppakirjojen laadinta, kommentointi ja tarkistaminen
  • Kaupan kohteen oikeudellisten riskien selvittäminen ja arviointi
  • Välittäjän vastuukysymykset
  • Asunto-osakeyhtiön ja kaupan osapuolten väliset suhteet
  • Yhtiöjärjestyksiin liittyvät kysymykset, kuten käyttötarkoituksen muutos
  • Kuntotarkastajan ja muiden asiantuntijoiden raporttien arviointi ja vastuukysymykset
  • Viranomaisluvat, rakennus- ja toimenpideluvat.