Työoikeus

Työoikeus

Avustamme asiakkaitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikana ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Hyvin tehdyt sopimukset, oikein hoidetut neuvottelutilanteet ja asiantuntevasti suoritetut toimenpiteet ovat yrityksen kannalta parasta työoikeudellisten riskien hallintaa.

Avustamme yritysten organisaatiomuutoksissa, kannustinjärjestelmien rakentamisessa ja yritysjärjestelyihin liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä sekä YT-velvoiteasioihin liittyvissä tilanteissa. Laadimme myös toimitusjohtaja– ja muut johtajasopimukset.

Omat erityiskysymyksensä muodostavat työmarkkinoiden tuntemus ja eri toiminta-aloilla solmitut sopimukset ja avustaminen niiden käytännön soveltamisessa ja jalkauttamisessa työyhteisöön.

Riskienhallinnollisesta näkökulmasta arvioituna pyrimme ensisijaisesti auttamaan asiakkaitamme välttämään työsuhdeasioihin liittyvät riidat jo etukäteen tai sopimaan riidat ilman oikeudenkäyntiä. Jos oikeudenkäynniltä ei voida välttyä, hoidamme jutun ammattitaitoisesti loppuun saakka eri oikeusasteissa.

Suosittelemme, että ainakin työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä yritykset kääntyisivät lakimiehen puoleen, sillä näissä asioissa erehtyminen johtaa yleensä huomattavan suuriin korvauksiin.