Asianajo- ja neuvontapalvelut

Yhtiön toiminnan alkamisesta lähtien vuonna 2010, sen yhtenä päätavoitteena on ollut työskennellä yhdessä asiakkaan kanssa, ei pelkästään asiakkaan eteen ja tämän puolesta.

Toimisto avustaa yrityksiä ja organisaatioita liikejuridiikan, sopimus- ja kuljetusoikeuden alaan kuuluvissa toimeksiannoissa sekä juridisten riskien hallinnassa. Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden lainopilliseen konsultointiin päivittäisessä asioinnissaan nopeasti ja tehokkaasti.

Palvelemme kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.

Palvelun piiriin kuuluvat myös asiakkaiden juridiset ongelmatilanteet, kuten oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja riidan ratkaisut. Hoidamme myös kansainvälisiä toimeksiantoja ja neuvottelutehtäviä samoin kuin laadimme sopimukset ja asiakirjat ruotsin tai englannin kielellä. Lisätietoja näistä saat 'Osaamisalueet' -sivuilta.