Juridiska tjänster och rådgivning

Advokatbyrån Ulrika Larpes Consulting är en advokatbyrå med kontor i Helsingfors. Byrån erbjuder juridisk expertis och rådgivning med tyngdpunkt på affärsjuridik och sjö- och transporträtt samt konfliktlösning. Vi fokuserar på att identifiera problemen och fokusera på lösningar framom hinder.

 

Kontakta oss och fråga mer!

Kontaktuppgifter

Våra tjänster

Som kunder har vi både företag, företagare, kommuner och samfund samt privatpersoner med bland annat förmögenhetsrättsliga spörsmål.

 

På den civilrättsliga sidan betjänar vi också privatpersoner i ärenden inom fastighets- och bostadsjuridik, arvs- och förmögenhetsrätt samt avtalsrätt och skadestånd.

 

Vi handhar också internationella uppdrag. Se vidare under ”Tjänster".

Juridiska tjänster

We are a member of the Euro-American Lawyers Group EALG, a global association of law firms consists today of over 400 lawyers in 28 different jurisdictions throughout Europe, Scandinavia, the United States and Central America as well as Middle East & Asia.

Logo