Info om vårt företag

På denna sida finner du uppgifter om företaget. Advokatbyrån sköter ärenden för både företag, offentliga samfund och privatpersoner. Byrån har verksamhet i hela Finland och sköter också uppdrag från utlandet. Mer om våra tjänster kan läsas under ”Juridiska tjänster”.

Kontaktuppgifter
Ulrika Larpes, Asianajotoimisto Ulrika Larpes Consulting Oy

Ulrika Larpes

Utbildning

  • Advokatexamen 2013
  • Skiljedomsinstitutets (FAI) utbildning till skiljeman/Finnish Arbitration Institute
  • Medlare, Advokatförbundets medlingsutbildning för advokater
  • Juris kandidatexamen, Helsingfors Universitet
  • Sjörättsexamen, Oslo Universitet
  • Juristexamen, Lunds Universitet
Kontaktuppgifter