Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor hör till vardagen för de flesta av våra kunder och vi erbjuder konsultation i allt från uppgörandet av enskilda arbetsavtal, förhandlingar, bedömning av situation och arbetsrättsliga tvister till biträde vid samarbetsförhandlingar. Vi erbjuder våra kunder heltäckande konsultation i alla arbetsrättsliga frågor, inklusive riskbedömning.

 

Kontaktuppgifter