Juridiska tjänster

Advokatbyrån Ulrika Larpes Consulting är en advokatbyrå med kontor i Helsingfors. Byrån erbjuder juridisk expertis och rådgivning med tyngdpunkt på affärsjuridik och sjö- och transporträtt samt konfliktlösning. Vi fokuserar på att identifiera problemen och fokusera på lösningar framom hinder.

Som kunder har vi både företag, företagare, kommuner och samfund samt privatpersoner med bland annat förmögenhetsrättsliga spörsmål.

 

På den civilrättsliga sidan betjänar vi också privatpersoner i ärenden inom fastighets- och bostadsjuridik, arvs- och förmögenhetsrätt samt avtalsrätt och skadestånd.

Vi handhar också internationella uppdrag. Se vidare under ”Juridiska tjänster".

 

Kontaktuppgifter

Endast en sådan jurist kan godkännas som medlem i Advokatförbundet som har avlagt en i lagen föreskriven advokatexamen och som enligt advokatlagen, Finlands Advokatförbunds regler samt beträffande personliga egenskaper är lämplig att utöva advokatverksamhet. Advokatens verksamhet övervakas av Finlands Advokatförbund. Vår advokatbyrå har även en obligatorisk ansvarsförsäkring som skyddar klienten.

I vår debitering följer vi Finlands Advokatförbunds allmänna arvodesgrunder, enligt vilka advokatbyråns arvode bestäms enligt arbetsmängden och uppdragets art.