Bolagsrätt

Allmän bolagsrätt är en av grundpelarna för all affärsverksamhet och advokatbyrån biträder sina kunder i alla avtals- och bolagsrättsliga frågor som tex. etablering, ändring av bolagsform, ansvarsfrågor samt due diligence, försäljning och inköp, transaktioner. Ledande och arrangerande av bolagsstämmor.

Kontaktuppgifter