Sjö- och transporträtt

Vi biträder i alla slag av sjö- och transporträttsliga frågor, inklusive konsultation vid fartygsanskaffning- och försäljning samt konfliktlösning.

Kontaktuppgifter

Maritim logistik

Advokat Ulrika Larpes har i över två decennier jobbat med frågor inom sjöfart och de ansvars- och ersättningsfrågor som aktualiseras vid haverier, transporter, befraktningsavtal och marinförsäkringar samt både i nationella och internationella rättegångar- och skiljemannaförfaranden.

 

Haveri- och lastskadehantering samt transport- och marinförsäkringar utgör sina specifika verksamhetsområden inom sjörätten.